Formularz kontaktowy:

  

Diagnostyka nawożenia:


  • analizy gleb i podłoży ogrodniczych - pH, zasolenie, EC, N, P, K, Mg, Ca, Na, Cl, S …;

  • analizy wody i pożywek;

  • ustalanie zaleceń nawozowych dla upraw ogrodniczych i rolnych;

  • ustalanie przyczyn zaburzeń we wzroście roślin;

  • doradztwo nawozowe.