Formularz kontaktowy:

  

Ankieta - dane o obiekcie, dla którego ustalane są zalecenia nawozowe

Przyjęcie próbki: BALICKA / RYBITWY / pocztą*

dnia: ............/............/............ r.

Sposób przekazania wyników - na miejscu: Pn. Wt. Śr. Cz. Pt. So. / pocztą*

tel. / fax / e-mail* ...................................................................................................................

Imię i nazwisko .......................................................................................................................

Adres ......................................................................................................................................

Tel. ..........................................................................................................................................


Uprawiana roślina ..................................................................................................................

Miejsce uprawy:
pole, folia na płasko, tunel foliowy zimny, tunel foliowy ogrzewany, szklarnia, sad*

Cel analizy:
nawożenie podstawowe, pogłówne, ustalenie przyczyn zaburzeń we wzroście roślin*

Termin sadzenia lub siewu ................................

Faza rozwojowa .....................................

Do badania:
podłoże – ziemia (lekka, średnia, ciężka), obornik, słoma, torf, substrat, piasek, trociny, kora,
woda, odciek z maty, pożywka*,  inne .........................................................................................

Rodzaj uprawy: zagony, bale słomy, wełna mineralna, doniczki / pierścienie ................litrowe*,

inne ...........................................................................................................................................

Czasookres użytkowania ziemi .........................................

przedplon.....................................

ostatnie nawożenie i data stosowania nawozów: ............................................................................

Technika stosowania nawozów:
posypowo / m2, m3, a, ha        roztwory - ilość wody na m2 / tydz.       ........l*

Podlewanie: wąż, system kropelkowy, deszczownia, podsiąk*,  inne ...........................................

Dozownik: TAK   1,  2           NIE           KOMPUTER - zbiornik   A   B   C   D*

Podać nawozy w jakich mają być zalecenia:
pojedyncze, mieszanki, kwas azotowy, kwas fosforowy, fosforan jednopotasowy,

mikroelementy* .........................................................................................................................

Inne uwagi dotyczące plantacji:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................


* podkreślić właściwe słowo

Przyjęcie próbki: BALICKA / RYBITWY / pocztą*

dnia: ............/............/............ r.

Sposób przekazania wyników - na miejscu: Pn. Wt. Śr. Cz. Pt. So. / pocztą*

tel. / fax / e-mail* ...............................................................................................................................

Imię i nazwisko ..................................................................................................................................

Adres .................................................................................................................................................

Tel. .....................................................................................................................................................


Uprawiana roślina ..........................................................................................................................

Miejsce uprawy:
pole, folia na płasko, tunel foliowy zimny, tunel foliowy ogrzewany, szklarnia, sad*

Cel analizy:
nawożenie podstawowe, pogłówne, ustalenie przyczyn zaburzeń we wzroście roślin*

Termin sadzenia lub siewu ....................................

Faza rozwojowa .........................................

Do badania:
podłoże – ziemia (lekka, średnia, ciężka), obornik, słoma, torf, substrat, piasek, trociny, kora,
woda, odciek z maty, pożywka*,  inne .............................................................................................

Rodzaj uprawy: zagony, bale słomy, wełna mineralna, doniczki / pierścienie .................litrowe*,

inne ......................................................................................................................................................

Czasookres użytkowania ziemi ........................................

przedplon....................................

ostatnie nawożenie i data stosowania nawozów: ..............................................................................

Technika stosowania nawozów:
posypowo / m2, m3, a, ha        roztwory - ilość wody na m2 / tydz.       ...............l*

Podlewanie: wąż, system kropelkowy, deszczownia, podsiąk*, inne ............................................

Dozownik: TAK   1,  2           NIE           KOMPUTER - zbiornik   A   B   C   D*

Podać nawozy w jakich mają być zalecenia:
pojedyncze, mieszanki, kwas azotowy, kwas fosforowy, fosforan jednopotasowy,

mikroelementy* .................................................................................................................................

Inne uwagi dotyczące plantacji:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

* podkreślić właściwe słowo