Formularz kontaktowy:

  

O diagnostyce nawożenia

Diagnostyka nawożenia to umiejętność rozpoznawania potrzeb nawożenia roślin.
Ustalenie odpowiednich dawek nawozów nie jest proste. Pobieranie składników pokarmowych, które powinny zapewnić optymalne odżywienie roślin, zależy nie tylko od zawartości składników pokarmowych w podłożu lub pożywce, ale także od wielu czynników fizyko-chemicznych i biologicznych, jak np.:

 • wzajemne proporcje składników pokarmowych w podłożu lub pożywce;
 • zasolenie podłoża (EC pożywki);
 • wilgotność podłoża;
 • pojemność sorpcyjna (skład organo-mineralny podłoża);
 • stosunki powietrzno-wodne;
 • ilość podłoża przypadająca na roślinę;
 • sposób nawadniania i podlewania roślin;
 • wilgotność powietrza; klimat w otoczeniu roślin;
 • rodzaj uprawianej rośliny; jej faza rozwojowa, wiek, termin sadzenia;
 • czasookres użytkowania ziemi;
 • jakość wody;
 • dobór nawozów.

W związku z powyższym zalecenia nawozowe, które opracowujemy są oparte nie tylko o wyniki analizy podłoży (wody), ale także w dużym stopniu o informacje o warunkach uprawy plantacji. Informacje te można nam przekazać w „Ankiecie – dane o obiekcie, dla którego mają być ustalone zalecenia nawozowe” (plik do pobrania dla osób zainteresowanych współpracą).

Zalecenia nawozowe opracowujemy w celu:

 • ustalenia nawożenia podstawowego, tj. przed siewem lub sadzeniem roślin;
 • ustalenia nawożenia pogłównego, w trakcie wegetacji roślin;
 • ustalenia składu pożywek do uprawy w wełnie mineralnej;
 • ustalenia przyczyn zaburzeń we wzroście roślin.